فایل صوتی غلبه بر استرس (رایگان):

• داشتن احساس ارامش و راحتی در طول زندگی
• مدیریت شرایط استرس
• متصل شدن به ارامش درونی هر زمان که شما احساس نیاز با ان کردید
• پیدا کردن تعادل خود و حفظ کردن ارامش ذهنی
• لذت بردن از زندگی بدون استرس و نگرانی

بازدیدها: ۳۳