معنویت و موفقیت

اگر به طور منظم مراقبه انجام دهید و آن تغییرات از لحاظ روانی-جسمی این است که شما کمتر نیاز به خواب پیدا می کنید هرزمان بخواهید بدون نیاز به داروهای خواب آور به خواب می روید و با انرژی بیشتری از خواب بلند میشوید .عضلات شما حالت انقباض خود را آزاد کرده احساس رهایی وسبکی به شما دست میدهد.

برای این که بتوانید انگیزه انجام کاری را در خود تقویت کنید، در وهله اول باید بدانید که انگیزه چیست. به طور کلی انگیزه را یک مجموعه متشکل از موارد زیاد تعریف می کنند. در واقع هر چیزی که بتواند موجودات زنده را به حرکت وا دارد، انگیزه نام دارد. بسیاری از افراد، انگیزه را اولین عنصر تشکیل دهنده رفتار آدم ها می دانند.

خوش بینی محض در افراد بصورت نادر یافت شده و چنین اشخاصی اغلب مورد پـسند دیگران نیستند. ما کسانی که دائما در حال خوشحالی و شادمانی هستند را مـورد تمسخر قرارداده و خـود آشکارا بخاطر بدی هوا یـا کـمبـود چای در دفترکار دچار تردید میشویم.

افراد شاد آگاهانه تصمیم می گیرند که ذهنیتی مثبت داشته باشند و ذهن خود را کنترل می کنند. آن ها فرصت هایی را که دیگران نمی بینند، مشاهده می کنند و از آن به صورت بهینه استفاده می نمایند و در جریان و مسیر زندگی طبیعی حرکت می کنند.

مردم موفق به خود اعتماد دارند و این چیزی است که باعث موفقیت آن ها شده است. داشتن چشم انداز بسیار اهمیت دارد و یکی از راه‌های موفقیت در زندگی محسوب می شود. شما به همان چیزی تبدیل می شوید که به آن فکر می‌کنید و به آن باور دارید.

تقریبا هر کاری در دنیای تجارت و کسب و کار، با همکاری و مشارکت دو یا چند نفر انجام می شود که نقش و وظایفشان با هم کاملا همپوشانی دارد؛ بنابراین می توان گفت یکی از بزرگ ترین موانع پیشرفت و موفقیت در کسب و کارها ضعف و عدم توانایی در کار تیمی است.

0

بالا

X