رسالت سایت مسیر سبز چیست؟

ما به شما کمک می کنیم تا عزت نفس و اعتماد به نفس خود را بالا ببرید و در مراحل زندگی خود با اعتماد به خدای بی همتا و با توجه به قوانین حاکم بر جهان هستی و با استفاده درست از این قوانین، پله های ترقی و موفقیت را طی کنید.

از اساسی ترین و اصلی ترین شرایط موفقیت یک انسان در زندگی فردی و اجتماعی داشتن قدرت «مدیریت خود» است.که اگر از کودکی آموخته شود هزاران برابر قدرتمند تر خواهد بود, تربیت کودک و فرزند پروری اینقدر پر اهمیت است که ما بخشی از مطالب این سایت را بر این مبنا گذاشته ایم.

 

منشأ تمام پیروزی ها و موفقیت ها در وجود ماست.

  • انسان موفق، ریشه همه موفقیت ها را در درون خود جست و جو می کند.
  • انسانی که نگاه مثبت و فعال در زندگی دارد خواهان کار، کوشش و تلاش است و برای خود برنامه دارد.
  • انسان موفق، زمام زمان را به دست داشته و بهترین بهره را از آن می برد.
  • انسان موفق شکست ها و عقب افتادن های خود را با بهانه های پوچ توجیه نمی کند.

رسالت سایت مسیر سبز در پرورش و تربیت صحیح کودکان

یکی از مهم ترین عواملی که باعث می شود بسیاری از افراد در زندگی خود موفق نباشد و همچنین از زندگی فردی و اجتماعی خود رضایت نداشته باشند, عدم آگاهی از توانایی های فردی خود و همچنین احساس خود کوچک بینی می باشد. کهباید با کمک بالا بردن آگاهی خود از طریق مطالعه و شرکت در دوره های مختلف بتوانیم روی خودمون و فرزندانمان تاثیر مثبت و سازنده ای داشته باشیم.

و در این راه ما در کنار شما هستیم.

 

 

.