وبلاگ

جملات انگیزشی [ انرژی مثبت ] که شارژتان می کند

بهترین جملات انگیزشی

جملات انگیزشی و مثبت برای موفقیت

جملات انگیزشی، جملاتی هستند که بسیار شعار گونه هستند و در همه جا قابل استفاده نیستند،اما همین جملات انگیزشی را در زمان و موقعیت درست استفاده کنیم بسیار نتایج عالی ای خواهد داشت. خود من هر روز مدتی را به مرور جملات انگیزشی کوتاه یا بلند می پردازم، البته بیشتر ترجیح من این است که این جملات را به صورت فیلم انگیزشی نگاه کنم تا انرژی زیاد تری بگیرم. 

مدت ها بود هرچه در اینترنت جستجو می کردم جملات انگیزشی تکراری ای را در سایت ها و نتایج مشاهده می کردم، انگار که یک نفر این جملات انگیزشی را نوشته و بقیه صرفا کپی کرده اند. برای همین تصمیم گرفتم جملات زیبا و کوتاه یا بلندی را که در کتاب ها می خوانم این جا برای شما بنویسم.

توجه داشته باشید:

  • این لیست جملات انگیزشی به مرور کامل و کامل تر می شود.
  • خوشحال می شویم که شما هم اگر جمله ای از یک کتاب یا فیلم برایتان جالب بود و انگیزه بخش بود در قسمت نظرات بنویسید تا هم این لیست کامل تر شود و هم افراد بیشتری از این جملات استفاده کنند. 

 

اگر هر روز انگیزه می خواهید این جملات انگیزشی را مطالعه کنید:

۱-ماباید آماده باشیم که در مقابل سختی ها و مشکلات بردباری پیشه کنیم و این را بدانیم که تمام کائنات به نفع ما دست به دست هم داده اند هرچند ممکن است نفهمیم که چطور به مرادمان خواهیم رسید

۲-آیا شکست ضروری است؟خوب شکست چه ضروری باشد چه نباشد پیش می اید ابتدا که برای رسیدن به رویای خود مبارزه را اغاز میکنیم کاملا بی تجربه ایم و بارها اشتباه میکنیم هرچند رمز هستی این است که هفت بار زمین بخوریم و هشت بار از جا برخیزیم

۳-به اطراف خود و تمام کسانی که نتوانسته اند به هدف های خویش برسند می نگریم و احساس می کنیم که ما هم لیاقت این را نداریم که به رویای خود برسیم و یادمان میرود که دراین راه از چه موانعی گذشته ایم و چه رنج ها کشیده ایم از چه چیزهایی به ناچار دست کشیدیم تا با اینجا برسیم اشخاص بسیاری را میشناسم که زمانی که رویای دیرینشان در دسترسشان قرار گرفت با ارتکاب یک سلسله اشتباه احمقانه هرگز به هدفشان نرسیدند در حالی که هدف درست دریک قدمی شان بود

۴_باید توانایی روبروشدن با تغییرات را داشته باشیم

۵_بزرگترین دورغ دنیا چیست ؟این که هرکس در لحظه ای از عمرش اختیار خودرا برروی حوادث و وقایعی که برایش رخ میدهند و اختیار زندگی اش به دست سرنوشت می افتد این بزرگترین دورغ دنیاست

۶_نیروی مرموز چیست؟نیروی ظاهرامنفی است امادر واقع به تو نشان می دهد که چقدر افسانه شخصی ات را تبدیل به واقعیت کنی

۷_یک حقیقت عظیم وجود دارد تو هر که باشی و کارت هرچه باشد وقتی واقعا چیزی را میخواهی و دلیلش این است که ان تمایل از روح کائنات سرچشمه می گیرد و اصلا تو برای همین ماموریت در زمین هستی

۸-ادم در هر زمان از زندگیش می تواند رویای خود را عمل کند

۹-آنقدر دنبال افسانه شخصی ات را بگیر تا به نتیجه برسی

۱۰-هرگاه واقعا خواستار چیزی باشی تمام کائنات دست به دست هم می دهند تا تو به خواسته ات برسی

۱۱تصمیم گرفتن فقط اغاز کار است وقتی تصمیم گرفتی عملا در جریان پر خروش شیرجه رفته ای که تو را به جاهایی می برد که در زمانی که تصمیم می گرفتی حتی فکرش را هم نمی توانستی بکنی

۱۲-هرچه آدم به تحقق افسانه شخصی اشنزدیک تر میشود
افسانه شخصی اش بیش از گذشته تبدیل به دلیل واقع هستی اش میشود

۱۳-اگر بتوانی همیشه در زمان حال تمرکز کنی خوشبختی

۱۴-عجله نکن اروم باش به قول ساربان وقت خوردن بخور وقت حرکت به پیش برو

۱۵-سود بردن بهتراز مزد گرفتن است حقوق گرفتن باعث گذرادن زندگی میشود که البته به نوبه ی خود خوب است ولی سود بردن باعث ایجاد ثروت میشود و این فوق العاده است

۱۶-پول نیست که زندگی شمارا تغییر میدهد بلکه نحوه ی استفاده از پولتان است که زندگی شمارا متحول می کند و کسب زندگی شما را تغییر میدهد

۱۷-اتفاقاتی که در زندگی شما روی میدهند مسیر زندگی شمارا تعیین نمی کند بلکه این چگونگی برخورد شما بااین وقایع است که اینده شمارا می سازد
۱۸-همه ما شبیه یک قایق بادبانی در وسط دریا هستیم این مسیر وزش باد نیست که مقصد مارا تعیین میکند بلکه این قایق ران و تنظیمات بادبان است که مسیر را معین می سازد
۱۹-می دانید چرا اغلب مردم هیچ گاه اتفاقات مهمی در زندگی شان نمی افتد؟ بخاطر اینکه هرگز به دنبال دانش من چگونه می توانم بهتر زندگی کنم نبوده اند

۲۰-برای اینکه نتایج مطلوبی داشته باشی این تو هستی که باید تغییر کنی نخواه که مسایل آسان تر شوند تلاش کن که تو توانمند تر شوی

۲۱-انسان قادر به انجام کارهای شگفت انگیز است به شرط انکه از اتفاقات آینده نهراسد

۲۲-همواره اماده ی رویارویی با چالش ها باشید زیرا بدون آنها هرگز رشد نخواهید کرد

۲۳-راهی بیابید تا با آن بتوانید به انسان های زیادی خدمت کنید زیرا که خدمت به عده ی زیادی از انسان ها شمارا به سوی بزرگی و عظمت هدایت می کند

۲۴-موفقیت بستگی به میزان تمایل هر شخصی در پیشرفت دارد.

۲۵-تا زمانی که زنده هستید از زندگی خود کاملا بهرمندشوید همه چیز را تجربه کنید به خود و دوستان خود محبت کنید خوشی بگذرانید از فرصت ها استفاده کنید واز اشتباهات خود درس بگیرید

۲۶-زندگی شما متعلق به شماست شمادر قبال آن مسئول هستید و تنها کسی که باید زندگی شما را در دست داشته باشد خودتات هستید پس برای به دست گرفتن آن فورا اقدام کنید

۲۷-در درون هرفرد نیرویی است که میتواند واقعا همه چیز را دگرگون کند و تغییرات بزرگی رابه انجان برساند

۲۸-موفقیت بدون تلاش امکان پذیر نیست

۲۹-اغلب مردم نمی دانند واقعا از زندگی چه میخواهند اما بدتر از ان ها کسانی هستند که می دانند چه می خواهنداما هیچ کاری در جهت به دست اوردن ان نمی کنند

۳۰-می دانید چگونه باید ترس را محدود کرد؟تنها راه برطرف ساختن ترس روبه روشدن با ان است اگر ترس به زندگی تان سایه انداخته به سراغش بروید روبرویش بایستید و به آن حمله ور شوید

۳۱-قانون موفقیت برای همه صادق است در هر سن باهر سابقه هردین هر ملیت هررنگ ویا هرجنس فرق نمیکند درچه موقعیتی باشید موفقیت یکی است و برای همه مفید خواهد بود
۳۲افراد موفق گرایش به این عقیده دارند که هر چه اتفاق بیفتد چه خوب و چه بد خودشان موجباتش را فراهم کرده اند
۳۳-دست روی دست گذاشتن و کاری نکردن و تسلیم شرایط شدن بدترین اتفاقی است که میتواند در زندگی یک انسان رخ دهد به مرور اعتماد به نفس
شخص از بین میرود و شعله ی امید و شوق فرد برای زندگی کم رنگ مشود
۳۴-لحظه ای به رویا فروروید و به آن چه میخواهید در زندگی داشته باشید بیندیشید

۳۵-اغلب ما فراموش میکنیم که دارای حق انتخاب هستیم

۳۶-زندگی شما از لحظه ای تغییر می کندکه تصمیمی تازه و صحیح بگیریدو به ان پای بند باشید
۳۷-در موقع شکست و ناکامی به جای انکه برسر بزنیم باید اندیشه کنیم و از شکست خود درس بگیریم
۳۸-سرنوشت شما حاصل باور های تان است

۳۹بزرگترین خطری که کیفیت زندگی ما رانابود می کند افکار و باور های مخرب است
۴۰-اعتقادات ماست که باعث می شود یک عمر احساس بدبختی و با برعکس زندگانی خود را با خوشی بگذرانیم
۴۱-اگر به معجزه معتقد باشیم در زندگی مان اتفاق می افتد

۴۲-ایمان مانند نقشه و قطب نمایی است که ما را به سوی هدف راهنمایی می کند و به کمک آن یقین پیدا میکنیم که به مقصد مورد نظر خواهیم رسید

۴۳-یکی از کار امدترین شیوه هو برای رشد در زندگی این است اعتقادی را که همسو با رویاهایتان است شناسایی کرده و تقویت کنید

۴۴-رهبران موفق توانایی های خود را می فروشند تا مردم انچه را که می خواهند بدست اورند
۴۵-مشکلات از تقلای فرد برای کسب معاش برای یافتن امید،شهامت،رضایت و ارامش ذهن برای ثروت اندوزی و رسیدن به ازادی جسم ناشی میشوند
۴۶-کارتان را شروع کنید و مهم نیست که چقدر وقت بگیرد تا زمانی که موفق نشده اید به کارتان ادامه دهید
۴۷-ما باید خواهان پیشرفو باشیم واین میل باید در ما نیرومند و قاطع باشد
۴۸-برای حفظ انچه داری باید درحال رشد باشی در رندگی چیری ثابت نمی
ماند یا در حال صعودی یا نزول یا در حال رشد هیتی ویادرحال پژمرده حد وسطی ندارد
۴۹-اعتقاد به اینکه چه کسی هستی همان هویت توست و خالق حصاری است که درون ان زندگی می کنی
۵۰-هیچ اهرمی قوی تر از اهرم مدیریت در تغیییر رفتار انسانی نیست
۵۱-گذشته ی ما تعیین کننده ی حال یا اینده ما نیست همت کنید و هویت نیروبخش و تازه ای طلب کنید
۵۲-شکی نیست که شما گذشته تان نیستید

۵۳-تغییر هویت شادترین جادویی ترین و رهایی بخش ترین تجارت زندگی است
۵۴-میتوانی همین اکنون هویت خود رافقط بایک تصمیم عوض کنی
۵۵-خیلی ها به علت خود تغییر نیست که اذیت میشوند چون اماده ی تغییر نیستند ازاده میشوند
۵۶-ازخودت راجع به خوت سوال کن این خیلی اسان اسک که خودت مچ خودت را بگیری تاکسی با دیده ی انتقاد نگاهت نکند
۵۷-ما فقط به هدف هایی میتوانیم برسیم که به آن ها توجه داشته باشیم

۵۸-بزرگترین درد آن است که بدانید نتوانسته اید مطابق معیارهای خود زندگی کنید

۵۹-اگر در راه های قبلی گام بردارین طبعا به همان نتایج قبلی می رسیم

۶۰-اعتمادبه نفی چیزی نیست که در مغازه ها به فروش برسد شما باید اعتماد به نفی را در خود بسازید
۶۱-اگر فرد لتیقی باشید ولی التمادبه نفس نداشته باشید هرگز موفق نخواهیر شد
۶۲-برای یاد گرفتن فقط یک راه وجود دا د و آن عمل است


۶۳-تاریکی ترین لحظات شب درست قبل از سپیده دم است

۶۴-قبل از اینکه یک رویا به حقیقت بپیوندد روح جهان تمام ان چه را که درطی راه اموخته شده امتحان میکند
۶۵-تنها یک چیز دستیابی به رویا را غیر ممکن میکند و آن ترس از شکست است

۶۶-هیچ کس نمی تواند با تکرار اشتباهات اش امید به موفقیت داشته باشداشتباهات باید تصحیح شوند

۶۷-اگر سخت کوش باشی وبا نظم و ترتیب در کارهایت استمرار داشته باشی حتما موفق و مشهود میشوی
۶۸-در واقع پول نیست که اینده را برای شما به ارمغان می اورد بلکه این مهارت های شماست که اینده تان را رقم می زند
۶۹-پول داشته باشیو ولی شجاعت نداشته باشید یک ورشکسته کامل به حساب می ایید
۷۰-چیزی که همه ی ما به ان نیاز دارین پول کم و شجالت زیاد است
۷۱-اگر مول داشته باشید ولی مهارت کافی نداشته باشید بازهم فقیر هستید
۷۲-همه ی ما تمایل داریم تقصیر اتفاقاتی که برسرما می اید را به گردن عوامل بیرون بیاندازیم
۷۳-تنها راه تغییر درهرچیز این است که خودت تغییر کنی

۷۴-محدودیت ها ونقایص ما همان هایی هستند که ذهنمان ان را باور می کند

۷۵-هیچ غیر ممکنی برای کسی که خواستن را هنراه ایمان تواما به کار گیرد وجود ندارد
۷۶-ذهنی که تحت تسلط افکار و احساسات مثبت باشد جایگاه مناسبی برای ایجاد وضعیت ذهنی است که به ان ایمان میگوییم

۷۷-موفقیت در ذهن افراد با اراده خلق میشود

۷۸-برای کسب یک منزلت والا نخست باید افکار خود را ارتقا دهید
۷۹-فقروثروت هردو زائیده افکار خود انسان هستند
۸۰-موفقیت نیازمند هیچ توضیحی نیست
۸۱-برای شکست هیچ عذرو بهانه ای پذیرفتنی نیست
۸۲-تنظیم اهداف کلید اصلی هر موفقیت در زندگی است
۸۳-هنگام هدف گذاری آزاد باشید بگذارید فکرتان آزادانه گردش کند
۸۴-اگر اهداف شما کوتاه مدت هستند لازم است که به توانایی ها و امکانات خود بیشتر فکر کنید ولی اگر هدف های شما در دراز مدت هستند حتما باید اقدام های اولیه ای که شما را به سوی انها رهبری می کنند مشخص نمایید
۸۵-برای هرکدام از اهداف تان عملی در نظر بگیرید که اندکی شما رابه هدف نزدیک کند سپس بدون تلف کردن ان را انجام دهید
۸۶-علت اینکه بسیاری از مردم از نظر مالی موفق نیستند ان است که پول در ذهنشان به عنوان یک عامل منفی جا افتاده است
۸۷-با وجود تمام ناهماهنگی ها عده ای به موفقیت می رسند و برخی نه تفادت این دو گروه به دلیل استعدادیا توانایی کمتر یا بیشتر انها نیست بلکه در اعتقاداتی است که به هرکدام قدرت یا ضعف می بخشد
۸۸-اگر بتوانید یک یا دونه را تحمل کنید آن وقت قادر خواهید بود که ثروتمند شوید و زندگی دیگران را نیز تغییر دهید ولی افراد غالبا نمی دانند چگونه از پس حتی سه جواب نه بر بیایند
۸۹-اگر هرروز هدف خود را مشخص کنید ذهن شما شرطی خواهد شد تمام توجه شما به این هدف متمرکز میشود و بدون اینکه حتی متوجه باشید ذهنتان همواره در کمین فرصت هایی طلایی است که در زندگی برای همه وجود خواهد داشت
۹۰-داشتن اشتیاق سوزان و عملی کردن ان اولین گامی است ک باید رویا پردازان بردارند رویا ها با بی علاقگی تنبلی و عدم همت بلند محقق نمی شوند

۹۱-این اولین و آخرین زندگی شما در این دنیاست پس بهترین استفاده را از آن نمایید

۹۲-عادت های خوب هم به اندازه عادتهای بد اعتیاد آورند

۹۳-تفاوت بین افراد عادی و افراد موفق در چگونگی نگرش آنها به شکست است

۹۴-علت فقر کمبود نعمت های الهی نیست بلکه وفور باورهای فقیرانه است

۹۵-وقتی زندگی چیزی به شما نمیدهد به دلیل آنست که چیزی از او نخواسته اید

۹۶-شکست فرصتی است برای شروع دوباره با هوشیاری بیشتر

۹۷-زندگی به تلاشهای ما پاسخ میدهد نه به بهانه های ما

۹۸-یکی از ویژگی های افراد پرتلاش این است که کارها را همیشه به طور ۱۰۰درصد تکمیل می کنند

۹۹_موفقیت نتیجه ۱درصد استعداد و ۹۹درصد پشتکار است

۱۰۰_اگر درباره همه چیز بیاندیشی نمی توانی تصمیمی بگیری

۱۰۱-اگر پیشرفت نمی کنی بدان که در حال عقبگرد هستی

۱۰۲_اگر میخواهی قوی باشی نقاط ضعفت را بشناس

۱۰۳_اگر میخواهی به جایی برسی هیچ وقت در رختخواب به ملاقات خورشید نرو

۱۰۴_سخنانت را مثل پول خرج کن

۱۰۵_افتادن در گل و لای ننگ نیست ننگ اینست که در همان جا بمانی

۱۰۶-چوبه دار فقط برای افراد بدبخت ساخته شده است

۱۰۷_تمامی درها را میتوان با کلید طلایی گشور

۱۰۸_بدبخت همیشه مقصر است

۱۰۹_برای اینکه تیرت به هدف بخورد باید هدف گیری کنی

۱۱۰_بی منت ببخش سودش عایدت میشود

۱۱۱_اگر کسی در اثر کار زیاد پولدار میشدالاغ، قارون بود

۱۱۲_پول معتبر ترین گذرنامه دنیاست

۱۱۳-اگر میخواهی از نردبان بالا بروی باید از پله اول شروع کنی

۱۱۴_اگر فردی در ۲۰سالگی زیبا ۳۰سالگی قوی و۴۰سالکی متمول و ۵۰سالگی عاقل نباشد هیچ وقت نخواهد بود

۱۱۵-خواسته ات را مطرح کن

۱۱۶-کودن همواره مشغول شروع کردن کار جدیدی است

۱۱۷-خوب بزرگترین دشمن بهترین است

۱۱۸-رقبا بزرگترین معلمان ما هستند

۱۱۹-افسوس گذشته و ترس از اینده دزدانی هستند که لذت لحظه های حال ما را می ربایند

۱۲۰-برای پرش های بلند گاهی نیاز است چن گامی به عقب برگردیم

۱۲۱-تجربه بهترین آموزگار است هرچند که حق التدریسش گران باشد

۱۲۲-جدیت مقصد را نزدیک می کند

۱۲۳-انسانی که اراده اش را از دست نداده باشد حتی تسلیم مرگ هم نمیشود

۱۲۴-کسی که شهامت قبول خطر را نداشته باشد در زندگی به مقصود نخواهد رسید

۱۲۵-کسی که به علم خود عمل نکند مانند بیماری است که دارو دارد ولی ازان استفاده نمی کند

۱۲۶-هیچ می دانی فرصتی که ازان بهره نمی گیری برای دیگران آرزوست

۱۲۷-اینده به کسی تعلق دارد که می داند چگونه به انتظار بنشیند

۱۲۸-اینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند

۱۲۹-پاداش ها همیشه نصیب کسانی می شوند که یا شهرت خود را به خطر انداخته اند یا سرمایه خود را و یاهردو را

۱۳۰_هیچ وقت به اندازه امروز فرصت کافی و امکانات لازم برای رسیدن به هدفتان وجود ندارد

۱۳۱-تمام افکار خود را روی کاری که انجام می دهید متمرکز کنید پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سو زانند

۱۳۲_به زمین خوردن توجه نکن به جایی که پایت خورده سر خورده توجه کن

۱۳۳-نابغه کسی است که همواره افکارش را از بالقوه به فعل در می آورد

۱۳۴-هیچ کس در کارش موفق نمیشود مگر اینکه به آن عشق بورزد

۱۳۵_مردم می آموزند برای پول در آوردن کار کنند اما هیچگاه نمی آموزند چه کنند تا پول برایشان کار کند

۱۳۶_وقتی موانع بروز می کنند مسیر حرکتتان را برای رسیدن به هدف تغییر دهید نه هدفتان را

۱۳۷-تلاش کن هرکاری راقبل از موئد مقرر به پایان برسانی

۱۳۸_دویدن فایده ای ندارد اگر به موقع ندوی

۱۳۹_بازنده ها دو نوعند :آنهایی که فکر می کنند ولی عمل نمی کنند و آنهایی که عمل میکنند ولی فکر نمی کنند

۱۴۰_بیاموزید از موفقیت هایتان تا آنهارا تکرار کنید و از شکستهایتان تا دوباره اشتباه را از نو تکرار نکنید

۱۴۱_کارهای سخت و ناخوشایند رابه بعد موکول نکنید چه بهتر که همین حالا آنهارا انجام دهید

۱۴۲_ماشین باید کار و انسان باید فکر کند

۱۴۳_هدف بزرگ آموزش نه کسب دانش بلکه عمل کردن بدان است

۱۴۴-بر پشت زین نشستن کافی نیست باید چگونه افتادن راهم آموخت

۱۴۵-همواره عالی ظاهر شوید و برای خود احترام قائل شوید

۱۴۶-اگر در فکر دستیابی به غیر ممکن ها باشید شانس دستیابی به آنچه که امکان پذیر است را نیز از دست خواهید داد

۱۴۷_برای کسی که نخواهد همه کارها را خودش انجام دهد غیر ممکن وجود ندارد

۱۴۸_وقتی احساس می کنید که افسرده هستید از جایتات بلند شوید و کاری صورت دهید

۱۴۹_به کارهای بی اهمیت بها ندهید

۱۵۰_هرسنگی که جلوی پای شما می افتد می تواند پله ای برای صعود باشد

 

چهل جمله ی انگیزشی جدید در ادامه اضافه شدند:

۱۵۱_اینده متعلق به کسانی است که ریسک میکنند نه افراد راحت طلب
۱۵۲-سرنوشتتان را بدست بگیرید وگرنه دیگران این کار را خواهند کرد
۱۵۳_هرچیزی راکه ذهن باور کند دست یافتی است
۱۵۴-اکثر افراد موفق اموزش های لازم رابا کارکردن در نزد یک انسان با تجربه اموخته اند
۱۵۵-فرصتها در میان سختیها پنهان شده اند
۱۵۶-قبل از هرتصمیمی بدترین حالت ممکن رادرنظر بگیرید
۱۵۷-برای رسیدن به اهداف خود برنامه زمان بندی تهیه کنید
۱۵۸-کلیداصلی دستیابی به موفقیت این است که دقیقا بدانید چه میخواهید
۱۵۹-اصلی ترین عامل موفقیت مدیریت زمان است
۱۶۰-اگر برناتوان خشمگین شوی معنیش این است که قوی نیستی
۱۶۱-ادم شجاع یک بار می میرد ولی ا ترسو هزار بار
۱۶۲-سرنوشت هرکس همان قدر که به ان ارزش می دهد بها دارد
۱۶۳-غیر ممکن برای کسانی وجود دارد که ناتوانند
۱۶۴-برای فرد توانا هیچ باری سنگین نیست
۱۶۵-به عوض اینکه به تاریکی لعنت بفرستید شمعی روشن کنید
۱۶۶-کسی که زحمت نکشد به راحتی نمی رسد
۱۶۷-دانش انسان رااز بلاها حفظ می کند
۱۶۸-اگر مانند گذشته ییاندیشید همان چیزهایی رابه دست می اورید که تا بحال کسب کرده اید
۱۶۹-پیروزی نصیب افرادی میشود که بیش ازهمه استقامت دارند
۱۷۰-خودکم بینی بزرگترین مانع برسرراه موفقیت و کامیابی است
۱۷۱-مردان مردد هرگز موفق نمی شوند
۱۷۲-نتیجه اراده قوی عمل است و نتیجه اراده ضعیف حرف
۱۷۳-تنها دلیل پیروزی اعتماد به نفس است
۱۷۴-بزرگترین اشتباه این است که از اشتباه کردن بترسیم
۱۷۵-ازفرصتها استفاده کن قبل از انکه مایه افسوس شود
۱۷۶-زمانیکه به خود اعتماد کردی زندگی را اموخته ای
۱۷۷-فرصت ها زود از دست می روند
۱۷۸-مهم نیست که چه اتفاقی در زندگی شما می افتد مهم این است که شما با ان چه میکنید
۱۷۹-همواره به این نکته توجه داشته باشید مهمترین فرد در زندگی هر شخص خودش است
۱۸۰-بزرگ ویا کوچک بودن مشکلات به بزرگ و یا کوچک بودن شما بستگی دارد
۱۸۱-کارهای بزرگ اغلب بوسیله شجاعت انجام میشود تاعقل و حکمت
۱۸۲-کسی که مدام تیراندازی کند سرانجام تیرش به هدف خواهد خورد
۱۸۳-وقتی که شما هدف داسته باشید مغز انرژی خود را روی ان متمرکز می کند تا بدان برسد بدون هدف این انرژی به هدر خواهد رفت
۱۸۴-کسی که به امید شانس زنده است سالهاقبل مرده
۱۸۵-موفقیت جاودانه و شکست پایان کار نیست
۱۸۶-فقط مردگان مرتکب اشتباه نمیشوند
۱۸۷-می توانید دست به کار شوید و عمل کنید یا معلق بمانید و اناظار معجزه داشته باشید
۱۸۸-تفاوت ثروتمندان و فقرا در داشتن یک ایده خوب است
۱۸۹-به رویاهایی که به ذهنتان خطور می کند اجازه ظهور دهید
۱۹۰-برای رسیدن به تغییرات دلخواه باید از پل ترس گذشت

جملات انگیزشی بر روی شما چه تاثیری داشت؟ اگر دوست دارید جمله ای که به شما بسیار انرژی می دهد و انگیزه بخشتان است را در نظرت بنویسید.

اشتراک گذاری:

دوره های آموزشی مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.